Organizatorzy Dobrego Przetargu
Logo partnera

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Zrzeszamy firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, obecnie to 130 podmiotów: agencje full service, mediowe, eventowe, brand design, consultingowe, interaktywne, shopper marketingowe, domy produkcyjne i AdTech. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja i animacja środowiska reklamowego w Polsce. Działalność SAR obejmuje opracowywanie, systematyzowanie i popularyzowanie standardów i dobrych praktyk biznesowych, edukowanie kadr, a także prowadzenie badań branżowych.

Logo partnera

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów / Polish Supply Management Leaders (PSML) jest organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy. PSML to największy w branży aktywny NETWORK i forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr. PSML jest członkiem The International Federation of Purchasing and Supply Management oraz The European Logistics Association.

Partnerzy Dobrego Przetargu
Logo partnera

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Zrzeszamy ponad 230 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i dostawców technologii. Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Tworzymy standardy jakościowe, prezentujemy i promujemy skuteczne rozwiązania e-marketingowe, przygotowujemy raporty i badania, a także organizujemy konferencje i szkolenia.

Logo partnera

Związek Firm Public Relations

Reprezentujemy branżę profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i obecnie zrzeszamy kilkadziesiąt wiodących agencji PR. Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Naszymi celami jest dbałość o standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i Kartę Sztokholmską ICCO, umacnianie pozycji branży oraz edukacja.

Logo partnera

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Jesteśmy światową organizacją reprezentującą interesy branży reklamowej. To 56 oddziałów w 76 krajach i ponad 4500 aktywnych członków ze strony reklamodawców, mediów, agencji i innych firm w komunikacji marketingowej. Dbamy, by głos polskiej branży marketingowej był obecny w debacie publicznej. Działamy na rzecz komunikowania się producentów i konsumentów, wpływamy na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży, kształtujemy wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej.

Logo partnera

Konfederacja Lewiatan

Polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu. Skupiamy ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców. Przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną i monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości.

Logo partnera

Klub Producentów Reklamowych SAR

Klub tworzą domy produkcyjne produkujące filmy reklamowe i content video. Propagujemy odpowiedzialne i efektywne postępowanie w obszarze produkcji, wspieramy producentów oraz promujemy produkcję filmową jako profesjonalne działanie w obszarze komunikacji marketingowej. Działamy na rzecz wysokich standardów w produkcji filmów reklamowych, badań i edukacji rynku, rozwoju i doskonalenia się producentów.

Logo partnera

Klub Agencji Eventowych SAR

Tworzymy i promujemy standardy oraz edukujemy rynek w zakresie angażującego event marketingu. Realizujemy projekty, które budują świadomość i podnoszą jakość usług event marketingowych. Uczestniczymy w badaniach branżowych. Wspieramy rozwój branży eventowej w Polsce. Nasi członkowie są liderami w event marketingu.

Logo partnera

Polski Klub Brandingu SAR

Zrzesza najlepsze agencje w Polsce specjalizujące się w tworzeniu marek, strategii i brand design. Tworzymy nowe standardy jakości, wierząc w to, że współpraca pomiędzy twórcą a klientem powinna opierać się na dobrej komunikacji, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji zarówno w środowiskach projektanckich, jak i w branży marketingowej.

Logo partnera

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR

Jesteśmy związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich. Naszymi członkami jest 18 wiodących agencji badawczych. Promujemy w badaniach najwyższe standardy metodologiczne i etyczne. Najważniejszym dorobkiem OFBOR jest istniejący od ponad 17 lat program PKJPA, będący jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie samoregulacji badawczych.

Logo partnera

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Zrzeszamy liderów rynku incentive travel. Od 2009 roku działamy na rzecz profesjonalizacji i edukacji branży oraz wyznaczamy najwyższe standardy organizacji podróży incentive travel. Obecnie naszymi członkami są 23 agencje incentive travel, spełniające wysokie kryteria dotyczące doświadczenia, bezpieczeństwa, obrotów i jakości świadczonych usług. Naszym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego.

Logo partnera

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Zrzeszamy organizatorów, przedstawicieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. Działamy na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Wiemy, że event to ważne narzędzie komunikacji marketingowej – trzeba o nim pamiętać, planując strategię marketingową każdej firmy. Jesteśmy platformą umożliwiająca wymiany doświadczeń, wiedzy, narzędzi i kontaktów. Wspieramy edukację w zakresie event marketingu.

Logo partnera

AMS

Jesteśmy liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Należymy do Grupy Agora i działamy w obszarze klasycznego oraz cyfrowego OOH. Jako jedyni dysponujemy nośnikami z każdego segmentu rynku. Łącznie na nośnikach stacjonarnych posiadamy blisko 23 tys. powierzchni ekspozycyjnych.

Partnerzy medialni
Logo partnera

Meeting Planner

Portal adresowany do branży spotkań (eventowej). Dostarczamy aktualne i rzetelne informacje, wdrażamy narzędzia wspierające organizację wydarzeń, działamy na rzecz integracji środowiska. Jesteśmy platformą wymiany opinii oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami branży eventowej. Rejestrujemy wszystkie ważne wydarzenia i trendy zachodzące na rynku eventowym.

Logo partnera

Media & Marketing Polska

Najważniejsze, rzetelne i zawsze aktualne informacje biznesowe i wiadomości ze świata mediów, marketingu i reklamy. Ogólnopolski, wiodący magazyn będący źródłem informacji na temat nowych produktów, systemów dystrybucji, innowacji marketingowych, działań promocyjnych oraz różnych technik sprzedaży. Informacje o agencjach, reklamodawcach, nowych kampaniach i przetargach.